ระบบเติมเงิน/เหรียญแมว


1. ผลิตภัณฑ์สินค้าบนเว็บไซต์ www.bookcatcat.com มีสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนหลายรูปแบบซึ่งเป็นไปตามที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญแคทแคทโนเวลได้กำหนดไว้ การเติมเงินและลักษณะการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ อาจจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางห้างหุ้นส่วนสามัญแคทแคทโนเวลได้กำหนด

2. ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าทางเราไม่มีบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนให้ผู้ใช้ การซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเรามีสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการใช้มาตรการที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเราไม่มีแพลตฟอร์มบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยน

3. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับ ทางเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการ หากผู้ใช้เติมเงินสำเร็จเรียบร้อย และจะไม่สามารถเรียกขอคืนเงินสำหรับการเติมเงินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ในทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. เมื่อผู้ใช้เติมเงินผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ www.bookcatcat.com แล้ว ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในบัญชีของท่าน ความผิดพลาดจากการดำเนินการ ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจวิธีการเติมเงินไม่ดีพอ เป็นเหตุให้บัญชีผิดพลาด หรือเลือกเติมเงินผิดประเภทจนเสียผลประโยชน์ตนเอง ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดเชยจากทางเราได้

5. หากผู้ใช้เลือกใช้บริการเติมเงินจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องเคารพในหลักการและข้อตกลงทุกข้อของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้จะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ดี รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน หมายเลขยืนยันตัวตนเป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับบริการการจ่ายเงินของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม

6. หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงเรื่องการชำระเงินของหนังสือฉบับนี้ เป็นเหตุให้บัญชีถูกระงับและ/หรือผู้ใช้ถูกยุติการให้บริการ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากทางเราได้

7. หากเกิดกรณีระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาดเป็นเหตุให้การเติมเงินของผู้ใช้ล้มเหลว และเมื่อข้อมูลได้รับการกู้คืนมา และยังมีข้อมูลที่ใช้ได้ตรงกับหลักฐานตามกฎหมายที่ผู้ใช้นำเสนอมา ทางเรายินดีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลและมีมาตรการแก้ไขให้ตามหลักฐานการเติมเงินของผู้ใช้

8. หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรายินดีจะชดเชยส่วนต่าง

9. หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินมากกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรามีสิทธิจะเรียกส่วนต่างกลับคืน

10. ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมว่าเมื่อผู้ใช้งานใช้สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนในบัญชีของผู้ใช้สั่งจองผลิตภัณฑ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขคำสั่งซื้อขายได้อีก นอกจากจะได้รับการยินยอมจากทางเรา สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้ได้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการการอ่านรวมถึงซื้อหนังสือแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ขั้นตอนการเติมธนาคาร

1. ให้ลูกค้าเปิด Website catcatnovel ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย แล้วคลิ๊ก เติมเงิน ปุ่มอยู่บริเวณรูปโปรไฟล์


2. เลือกหัวข้อ ชำระผ่านธนาคาร 


3. เมื่อลูกค้าเข้าสู่หน้าเติมเงิน เลือกจำนวนเหรียญแมวที่จะทำการเติม เริ่มตั้งแต่ 50 , 100 , 150 , 200 , 300 . 500 , 1000 , 1500 และ 3000 บาท ( 1 บาท มีค่าเท่ากับ 10 เหรียญแมว )


4. ทำการโอนเงินเข้าบัญชี แคทแคทโนเวล ตามจำนวนเงินที่เลือก ก่อนโอนลูกค้าควรตรวจสอบเลขบัญชีและจำนวนให้ถี่ถ้วนรอบคอบ หากโอนผิดลูกค้าอาจจะต้องแสดงข้อมูลหลักฐานให้กับทางเจ้าหน้าที่ ผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพ 


5. กดปุ่ม อัพโหลดไฟล์ เพื่อนำภาพสลิปเข้าสู่ระบบ

6. เมื่ออัพโหลดไฟล์ภาพเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน ระบบจะนำท่านไปยังหน้ารอทำการอนุมัติ 

* หากยังไม่ได้รับการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง ท่านสามารถไปที่หน้า ติดต่อเรา เพื่อแจ้งปัญหา
ขั้นตอนการเติมผ่านช่องทางบัตรเครดิต

1. คลิ๊กหัวข้อ เติมเงิน ( คลิ๊กบริเวณรูปโปรไฟล์ )2. เลือก ชำระผ่านบัตรเครดิต


3.เมื่อลูกค้าเข้าสู่หน้าเติมเงิน เลือกจำนวนเหรียญแมวที่จะทำการเติม เริ่มตั้งแต่ 50 , 100 , 150 , 200 , 300 . 500 , 1000 , 1500 และ 3000 บาท ( 1 บาท มีค่าเท่ากับ 10 เหรียญแมว )


4. เมื่อกดต่อไปจะพบกับหน้า กรอกข้อมูลบัตร ให้ลูกค้าตามช่อง ได้แก่ เลขหน้าบัตร / ชื่อเจ้าของบัตร / วันเดือนปี หมดอายุบัตร / กรอกเลข 3 ตัวหลังบัตร


5. หลังจากที่กรอกเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Pay6. เสร็จสิ้นขั้นตอน 

* หากยอดเหรียญไม่เข้าบัญชี ท่านสามารถไปที่หน้า ติดต่อเรา เพื่อแจ้งปัญหาขั้นตอนการเติมผ่านระบบทรูวอเลท ( True Wallet )

1. กดปุ่ม "เติมเงิน"

2. แถบซ้ายมือ เลือก ชำระเงินผ่าน Treuwallet


3.เมื่อลูกค้าเข้าสู่หน้าเติมเงิน เลือกจำนวนเหรียญแมวที่จะทำการเติม เริ่มตั้งแต่ 50 , 100 , 150 , 200 , 300 . 500 , 1000 , 1500 และ 3000 บาท ( 1 บาท มีค่าเท่ากับ 10 เหรียญแมว )


4. ระบบจะพาคุณไปยังหน้า ยืนยันการเติม เพื่อให้กรอกเบอร์โทรของ Truemoney wallet


5. กด Pay with TrueMoney Wallet ระบบจะพาไปยังหน้ากรอก OTP


5. ท่านตรวจสอบ หมายเลข OPT 6 หลักที่เบอร์ True ของท่านที่ได้กรอกไว้ดังข้อ 4 และทำการกด Verify เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

6. รอยอดเหรียญเข้าบัญชีของท่าน

* หากยอดเหรียญไม่เข้าบัญชี ท่านสามารถไปที่หน้า ติดต่อเรา เพื่อแจ้งปัญหาวิธีการเติมผ่านช่องทาง Line Pay

1. กดปุ่ม "เติมเงิน"

2. แถบซ้ายมือ เลือก ชำระเงินผ่าน LINE Pay


3. เลือกแพ็คเก็จที่ต้องการเติม


4. ระบบจะพาคุณไปยังหน้า รายละเอียดการชำระเงิน เพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน ท่านสามารถกดปุ่ม "ยืนยันการชำระเงิน" เพื่อทำขั้นตอนต่อไป


5. ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง LINE Application ของท่าน เพื่อให้กดยืนยันการชำระเงิน