คู่มือนักเขียน / ผลตอบแทน


นักเขียน สามารถนำผลงานที่สร้างสรรค์มาเผยแพร่ จำหน่าย ผ่านบนเว็บไซต์ www.bookcatcat.com ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลเปิดให้ใช้บริการ โดยทางนักเขียนจะได้ส่วนแบ่ง 70% จากยอดขายผลงานที่นำมาวางจำหน่าย ซึ่งทางเราจะหักค่าบริการ 30%( กรณีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย จะมีหนังสือแนบไปให้ )( 1 บาท มีค่าเท่ากับ 10 เหรียญแมว )


ขั้นตอนการสมัคร
1. สร้าง User ผู้ใช้ระบบทั่วไป


2. กดที่แถบเมนู > เขียนนิยาย เพื่อไปยังหน้าจัดการนิยาย
   --------->     

3. กดปุ่มเพิ่มนิยาย > กรอกข้อมูลต่างๆตามช่องที่ระบุไว้ให้ครบ


เมื่อทำการเพิ่มนิยายเสร็จสิ้น นักเขียนสามารถ จัดการตอน จัดการผู้ดูแล แก้ไข และซ่อนนิยาย ได้ โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้
- จัดการตอน   
นักเขียนจะต้องเพิ่มเล่ม โดยที่ระบุ ตอนที่เริ่มต้น และ ตอนที่สิ้นสุด เพื่อให้ระบบจัดการจำนวนตอนอย่างถูกต้อง


เมื่อเพิ่มเล่มสำเร็จ ระบบจะแสดงแถบเล่ม เพื่อให้จัดการตอนในเล่มนั้น โดยที่ นักเขียนสามารถ เพิ่มตอน , แก้ไขเล่ม และ ซ่อนเล่ม ได้

หากกดที่ลูกศรขวาแถบ จะแสดงรายชื่อตอนในเล่ม เพื่อให้ แก้ไขตอน  , ซ่อนตอน , ลบตอน ( หากมีการซื้อตอนแล้วมากกว่า 1 ครั้ง จะไม่สามารถลยตอนได้ )


หลังจากที่เริ่มวางจำหน่ายนักเขียนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดขายได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ ที่ เมนู กระเป๋าเงิน


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวลจะมีการตัดยอดให้นักเขียน"เมื่อสิ้นสุดรอบวันที่ 25ของเดือนปฏิทิน" โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติ ภายในไม่เกินวันที่ 10ของเดือนถัดไป

ข้อตกลง
1. เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งต่อ เผยแพร่ ต้องไม่มีการร้องเรียนจากบุคคลที่สาม 
2. เนื้อหาที่นักเขียนนำมาถ่ายทอดต่อ หรือเผยแพร่ควรมีแหล่งที่มาตามกฎหมาย และต้องเป็นเนื้อหาที่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด
3. ผู้ใช้ยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล ทำการเผยแพร่และจำหน่ายส่งต่อ 
4. หากมีการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ อ้างว่าผู้ใช้ได้ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ นักเขียนผู้ใช้ยินยอมให้เรามีสิทธิดำเนินการตรวจสอบ ลบ หรือยกเลิกการเผยแพร่
5. ต้องไม่พาดพิงองค์กรณ์หรือสถาบันใดที่ปรากฏอยู่ในความเป็นจริง ชักนำไปสู่ความแตกแยก 
6. นิยายที่เปิดตอนขาย นักเขียนต้องหมั่นอัพเดตผลงานอยู่สม่ำเสมอ หากไม่มีการอัพเดตผลงาน เกิน 60 วัน ทางเราสามารถยุติการเผยแพร่ และไม่อนุมัติการเบิกในรอบบิลสุดท้าย เว้นแต่จะได้รับการติดต่อแจ้งสาเหตุให้ทางเรารับทราบ  ยกเว้นนิยายที่เขียนจบเเล้ว

ในแผงกระเป๋าเงิน ให้นักเขียนส่งข้อมูล ในหัวข้อ ข้อมูลบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
•  ชื่อบัญชี :
•  เลขบัญชี :
•  ธนาคาร :
•  ประเภทบัญชี :
•  อีเมล์ :
•  เบอร์โทรติดต่อ :

กดอัพโหลด สำเนาหน้าสมุดบัญชี และ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ป้องกันการตกหล่น และป้องกันผู้สวมรอยแอบอ้าง รวมไปถึงการออกหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย
** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบในครั้งแรกก่อนวันที่ 25 เพื่อให้ระบบตัดยอดโอนให้กับท่านได้สมบูรณ์ หากข้อมูลไม่ครบ ระบบจะนำยอดไปรวมกับเดือนถัดไป

ระบบที่เพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
1. ระบบถอนเงินอัตโนมัติ โดยจะเริ่มตัดยอดหลังจากที่สิ้นสุดรอบวันที่ 25ของเดือนนั้นๆ โดยกำหนดยอดขั่นต่ำ 800 บาท ถ้ายอดยังไม่ถึงจะนำไปรวมกับยอดเดือนต่อไป
2. ระบบตรวจสอบสถานะการรับโอน/ชำระ
3. สามารถดาวน์โหลดประวัติการขาย / ใบเสร็จ / หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่
translate@catcatnovel.com
https://www.facebook.com/CatcatNovel-นิยายแมวๆ/inbox/