คู่มือการใช้งาน


ผู้ใช้ที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ www.bookcatcat.com จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับให้บริการด้วยตนเอง (เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตได้ เป็นต้น) 
ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบผ่านทางเว็บไซต์ www.bookcatcat.com จะถือว่ารับทราบข้อนโยบายกำหนดการให้บริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดแคทแคทโนเวล

 ขั้นตอนวิธีสมัครเพื่อเข้าใช้ระบบ 
1. ใส่ ชื่อ – นามสกุล 
2. ระบุ Email ที่ใช้งานจริง ( เพื่อทำการขอรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่าน )
3. ใส่ชื่อที่แสดงในระบบ 
4. ตั้ง Username
5. ตั้งรหัสผ่าน ( แนะนำให้ตั้งรหัสผ่าน 6 หลักขึ้นไป โดยผสมตัวอักษรและตัวเลข )
6. กดช่องยืนยัน หลังจากกดรับทราบนโยบาย 

การใช้ข้อมูลจาก Facebook และ ขั้นตอนการลบบัญชี 
1.การใช้ข้อมูลจาก Facebook
สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านทาง Facebook ทางเราจะได้รับข้อมูลเฉพาะส่วนEmail เเละNameที่ให้กับทาง Facebook 
หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ลูกค้าทำการแก้ไขข้อมูล กรอกรายละเอียดตามขั้นตอนด้านบนข้อที่ 1 – 5 ให้ครบ จากนั้นก็กดยืนยัน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ( เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ที่ล็อคอินผ่าน Facebook จะสามารถเข้าใช้ระบบ โดยการล็อคอินปรกติได้เช่นเดียวกัน ) 
2.ขั้นตอนการลบบัญชี 
สำหรับลูกค้าที่ต้องลบรรชี Facebook จากการใช้งานทางเว็ปไซต์ สามารถแจ้งมาได้สองช่องทาง
 1. ทางLine @catcatknight 
 2. ทางเพจตรง Inbox ข้อความ
หลังจากนั้นจะมี admin ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติ่ม